Trud Fagerheim Antzée

Trud Fagerheim Antzée is a former musician and piano teacher. She is now open for commissions as an information designer, web / graphic designer, and coder at STUDIO ANTZÉE (Oslo or remote). She also runs the online shop Antzée Designs. In her spare time, Antzée is a DJ who also authors TANGO NOTES, her own website about Argentine tango music.

Contact:

Information design: STUDIO ANTZÉE studioantzee.com

Online shop illustration / graphics: Antzée Designs etsy.com/shop/AntzeeDesigns

Argentine tango: TANGO NOTES tangonotes.com

Trud Fagerheim Antzée er tidlegare musikar og pianolærar. Antzée tek no oppdrag som informasjonsdesigner, web- / grafisk designer og kodeskrivar på STUDIO ANTZÉE (Oslo eller remote). Ho driv også nettbutikken Antzée Designs. I fritida er ho DJ samt skriv på TANGO NOTES, ei eigendesigna nettside om argentinsk tangomusikk.

Kontakt:

Informasjonsdesign: STUDIO ANTZÉE studioantzee.com

Nettbutikk illustrasjon / grafisk: Antzée Designs etsy.com/shop/AntzeeDesigns

Argentinsk tango: TANGO NOTES tangonotes.com